Корпоративна култура

1692692098180

Корпоративна философия

423

Философия на услугата:

Всяко малко нещо за клиентите е голямо нещо за LONNMETER!

Бизнес философия:

Помогнете на клиентите да успеят!

Групови стойности:

Клиентът на първо място, стремеж към съвършенство, прегръдка на промяната, всеотдайно сътрудничество, упорит труд, щастлив живот.

Групова мисия:

Направете интелигентността на измерването по-точна!

Групова визия:

През следващите 3-10 години LONNMETER ще създаде ново поколение интелигентни инструменти лидер в Китай!През следващите 10-20 години нека повече хора по света използват продуктите на LONNMETER и станете лидер от ново поколение в глобалните интелигентни инструменти!